single-produkty.php
PRODUKTER

JUSTERING OG OVERVÅKING

Mekaniske eller elektroniske termostater brukes til å styre varme- (NC-kontakt) eller ventilasjonssystemer (NO-kontakt). I produktutvalget finnes det justerbare termostater (f.eks. 0 til + 60°C) eller forhåndsinnstilte termostater (f.eks. 5/15°C - varmeapparatet blir slått på ved 5°C og slått av når temperaturen når 15°C).

Hygrostater brukes i systemer for oppvarming av kabinetter for å unngå kondensering. Når relativ fuktighet overskrider den innstilte terskelen, blir varmeapparatet slått på og det varmer opp luften inne i kabinettet for å forhindre dette fenomenet.

Skjul tabellen
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Beskrivelse
Termostat til oppvarming type KTO 011 1NC, 0 til +60°C
Termostat til oppvarming type KTO 011 1NC, -10 til +50°C
Termostat til oppvarming type KTO 011 1NC, -15 til +45°C
Termostat til oppvarming type KTO 011 1NC, +20 til +80°C
Termostat til kjøling type KTS 011 1NO, 0 til +60°C
Termostat til kjøling type KTS 011 1NO, -10 til +50°C
Termostat til kjøling type KTS 011 1NO, -15 til +45°C
Termostat til kjøling type KTS 011 1NO, +20 til +80°C
Termostat til oppvarming type STO 011 1NC, 0 til +60 C
Termostat til kjøling type STS 011 1NO, 0 til +60°C
Termostat til oppvarming ferdiginnstilt type FTO 011 1NC, 5/15°C
Termostat til oppvarming ferdiginnstilt type FTO 011 1NC, 15/25°C
Termostat til kjøling ferdiginnstilt type FTS 011 1NO, 40/50°C
Termostat til kjøling ferdiginnstilt type FTS 011 1NO, 50/60°C
Termostat til kjøling ferdiginnstilt type FTS 011 1NO, 25/35°C
Termostat oppvarming og kjøling type ZR 011 1NC+1NO, 0 til +60°C
Termostat til oppvarming og kjøling type ZR 011 1NC -10 til +50°C, 1NO -10 til +50°C
Termostat til oppvarming og kjøling type ZR 011 1NC +20 til +80°C, 1NO +20 til +80°C
Termostat til oppvarming og kjøling type ZR 011 1NC -10 til +50°C, 1NO +20 til +80°C
Termostat til kjøling og/eller signalisering type ZR 011 2NO 0 til +60°C
Termostat til oppvarming og kjøling ferdiginnstilt type FTD 011, 1NC 5/15°C, 1NO 40/50°C
Termostat til oppvarming og kjøling ferdiginnstilt type FTD 011, 1NC 15/25°C, 1NO 50/60°C
Termostat til kjøling og/eller ventilasjon ferdiginnstilt FTD 011, 1NO 40/50°C, 1NO 50/60°C
Termostat til oppvarming og kjøling med tilbakekobling type FZK 011 AC 230V, 1NO/NC +5 til +60°C
Termostat til oppvarming og kjøling med tilbakekobling type FZK 011 AC 230V, 1NO/NC -20 til +30°C
Elektronisk termostat til oppvarming og kjøling type ET 011 DC 24V, 1NC/NO 0 til 60°C
Termostat til Ex-soner type REx 011 1NC, 15°C
Termostat til Ex-soner type REx 011 1NC, 25°C
Elektronisk hygroterm type ETF 012 AC 230V, 0 - +60°C, 50-90% RH
Mekanisk hygrostat type MFR 012 35-95% RH
Elektronisk hygrostat type EFR 012 AC 230V, 40-90% RH
Elektronisk hygrostat type EFR 012 AC 230V, 65% RH fix
Elektronisk relé type SM 010 DC 48V, 16A
Elektronisk relé type SM 010 DC 24V, 16A
X

Du må logge deg inn for å laste ned denne filen